Artikler


Artikler fra vores årbøger

Årbog 1913 - Bøtø Lands Hændelser til Udgangen af det 18. Aarhundrede
Årbog 1913 - Den lollandske feber
Årbog 1916 - Ravnsborg (Resultater af gravning)
Årbog 1922 - Horbelev Præstegaard omkring 1800
Årbog 1928 - Lolland og Falsters Bonde- og Landsbyhaver gennem vekslende tider
Årbog 1936 - Goen og Horsejaegeren i falstersk Sagndigtning og Folketro
Årbog 1940 - Den falsterske Dragons Sorg og Sange fra 1864
Årbog 1946 - Østofte Kirkes 600-Aars Jubilæum
Årbog 1950 - Mindestenen over Helene Strange
Årbog 1950 - Svensk og polsk arbejdskraft til Lolland-Falsters roemarker
Årbog 1953 - Daglig Kost på Sydfalster i gamle Dage
Årbog 1954 - Fra Kanonbådskrigen (Affæren ved Lolland)
Årbog 1958 - Den første koleraepedemi i Danmark
Årbog 1958 - Thorvaldsens besøg paa Lolland i 1820
Årbog 1960 - Laalands Vilkaar
Årbog 1964 - To breve fra en soldat fra 1864
Årbog 1969 - Jernbanerne på Lolland-Falster
Årbog 1973 - Sukkerroedyrkningens arbejdskraftsproblemer
Årbog 1973 - Svenske sæsonarbejdere
Årbog 1982 - Bondeskræderens søn blev godsejer
Årbog 1992 - 45 års arbejde med mennesker
Årbog 1992 - Kampen for kvindevalgretten
Årbog 1995 - Birkedommer på Fejø og første blandt ligemænd i Folketinget
Årbog 1997 - Dette ejendommelige Farvand - Gedser Redningsstation
Årbog 2004 - E.C. Froberg, Krigsfange i 1864
Årbog 2011 - Den antikvariske præst
Årbog 2013 - Baad på Lolland
Årbog 2013 - De gamle byvåbener og kommunernes nye
Årbog 2014 - Far taler om andre ting i kirken
Årbog 2014 - Spanierne på Lolland
Årbog 2015 - Den uskyldige præstedatter fra Gundslev
Årbog 2015 - Fejøbægerne
Årbog 2016 - Handel og søfart på Lolland-Falster 1250-1660 (Del I)
Årbog 2017 - Handel og søfart på Lolland-Falster 1250-1660 (Del II)
Årbog 2018 - Handel og søfart på Lolland-Falster 1250-1660 (Del III)
Årbog 2019 - Om maleren Johannes Wilhjelms liv og kunst


Andre artikler

Ovenstående artikler er til fri afbenyttelse.

Har du ønsker til andre nye eller gamle artikler kan de købes til rimelig pris i Webshoppen

Lolland Falsters Historiske Samfund har enten rettigheden til artiklerne eller har indhentet tilladelse til at bringe dem her.
Artiklerne må ikke gengives uden skriftlig tilladelse fra LFHS.