Årsmødet afholdes onsdag den 15. september 2020
kl. 19.00 
på ”Café Lysemose”, Vestre Landevej 16, 4930 Maribo

Aftenen indledes med et foredrag om: Folkevandringer i Stenalderen
v/Museumsinspektør 
Anders Rasmussen, Museum Lolland-Falster

Menneskehedens historie handler grundlæggende om bevægelse. Vores nysgerrighed på verden har til alle tider draget os mod det ukendte land bag de fjerne horisonter. Mod nye muligheder og håbet om en bedre fremtid, selvom rejsen kunne være farefuld. – I dette foredrag fortælles der om rejsens betydning i stenalderen. Og om de store skelsættende forandringer, der startede med det simple udgangspunkt, at nogen trådte ud på stien, og ikke kunne holde sine fødder tilbage.

Efter foredrag og kaffe, som Lolland-Falsters Historiske Samfund er vært ved, afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved formanden Ole Munksgaard
 3. Regnskab samt fastsættelse af kontingent
 4. Eventuelle forslag fra medlemmerne
 5. Drøftelse af fremtidig virksomhed, herunder foreningens overlevelsesmuligheder.
 6. Valg af:
 • 3 bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
  Sonja Rasmussen, Kim Hansen og Søren Renner Mortensen.
  Sonja Rasmussen og Kim Hansen ønsker ikke genvalg.
  Søren Renner Mortensen modtager genvalg
 • 1 bestyrelsessuppleant – på valg er:
  Hans Chr. Bendtsen
 • 1 Revisor – på valg er:
  Steen Aarup – Steen Årup modtager genvalg
 • 1 Revisorsuppleant – på valg er:
  Posten er vakant
 1. Eventuelt

Programmet kan hentes som PDF fil her:

NB! – INGEN TILMELDING

===============================================================

Lolland Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund, Lolland Falsters Historiske Samfund, LFHSLolland Falsters Historiske Samfund har i dag omkring 400 medlemmer, som hvert år i november modtager årbogen vedlagt det kommende års udbud af foredrag og ture.
Når vi ser ud i landskabet, kan vi konstatere, at der i dag er mange udbydere af ture og arrangementer for enhver smag.
Derfor har vi for tiden valgt at nedprioritere denne aktivitet.

Medlemskab er åbent for enhver, der indmelder sig foreningen og betaler et årligt kontingent, der p.t. udgør 260 kr. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og dækker, at medlemmerne får årbogen tilsendt og har ret til at deltage i foreningens arrangementer, hvoraf nogle kan være mod en beskeden deltagerbetaling.
Ønsker man bogen leveret i en elektronisk udgave er det nu også en mulighed ligesom enkeltartikler fra alle årbøgerne kan købes i en elektronisk udgave for 50 kr. pr. stk..

Foreningens formål er:

At styrke den lokalhistoriske interesse og kendskabet til Lolland-Falsters historie.
At udgive en årbog med historiske emner fra Lolland-Falster eller relation dertil.
At arrangere medlemsaktiviteter af almen historisk interesse.

Slægtsforskning:

Vi kan desværre ikke tilbyde hjælp med slægtsforskning og lignende, da vi ikke har materiale hertil. Vi henviser derfor til de lokalhistoriske arkiver på de steder, hvorfra slægten stammer eller en søgning på Google

Temabilledet:

Temabilledet øverst på siden viser af resterne af Bønnet Slot. Det er indgående beskrevet i årbogen fra 1943 på side 10-16 samt i Jubilæumsbogen fra 2012 på side 52-53.

Museum Lolland Falster har publiceret artiklen:  “Bønnet Slot – et spor i landskabet”. Artiklen kan læses på museets hjemmeside via ovenstående link.