Indkaldelse til Generalforsamling /Årsmøde

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 8. september 2020 kl. 19.00 på
”Café Lysemose”, Vestre Landevej 16, 4930 Maribo

Program

Aftenen indledes med et foredrag om:
Museum Lolland-Falsters seneste udgravninger af voldsteder ved henholdsvis Trygge Slot på Falster og Grimstrup/Lysemose på Lolland v/museumsinspektør Leif Plith Lauritsen.

Efter foredrag og kaffe, som Lolland-Falsters Historiske Samfund er vært ved, afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved formanden Ole Munksgaard
  3. Regnskab samt fastsættelse af kontingent
  4. Eventuelle forslag fra medlemmerne
  5. Drøftelse af fremtidig virksomhed, herunder foreningens overlevelsesmuligheder.
  6. Valg af:

4 bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
Inge Hedal, Aksel Poulsen og Ole A. Munksgaard – alle modtager genvalg – og et vakant fjerde bestyrelsesmedlem

1 bestyrelsessuppleant – på valg er:
Posten er vakant

1 Revisor – på valg er:
Posten er vakant

1 Revisorsuppleant – på valg er:
Posten er vakant

  1. Eventuelt

OBS:
Begrundet i kravet om max. 50 deltagere ved et sådant arrangement er tilmelding påkrævet.
Derfor vil kun 
tilmeldte med bekræftet tilmelding få adgang.

Tilmelding finder sted HER eller under ”Selvbetjening” og ”Tilmelding til arrangement”.

==============================================================

Lolland Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund, Lolland Falsters Historiske Samfund, LFHSLolland Falsters Historiske Samfund har i dag omkring 400 medlemmer, som hvert år i november modtager årbogen vedlagt det kommende års udbud af foredrag og ture.
Når vi ser ud i landskabet, kan vi konstatere, at der i dag er mange udbydere af ture og arrangementer for enhver smag.
Derfor har vi prioriteret at udbyde lokale arrangementer.

Medlemskab er åbent for enhver, der indmelder sig foreningen og betaler et årligt kontingent, der p.t. udgør 260 kr. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og dækker, at medlemmerne får årbogen tilsendt og har ret til at deltage i foreningens arrangementer, hvoraf nogle kan være mod en beskeden deltagerbetaling.
Ønsker man bogen leveret i en elektronisk udgave er det nu også en mulighed ligesom enkeltartikler fra alle årbøgerne kan købes i en elektronisk udgave for 50 kr. pr. stk..

Foreningens formål er:

At styrke den lokalhistoriske interesse og kendskabet til Lolland-Falsters historie.
At udgive en årbog med historiske emner fra Lolland-Falster eller relation dertil.
At arrangere medlemsaktiviteter af almen historisk interesse.

Slægtsforskning:

Vi kan desværre ikke tilbyde hjælp med slægtsforskning og lignende, da vi ikke har materiale hertil. Vi henviser derfor til de lokalhistoriske arkiver på de steder, hvorfra slægten stammer eller en søgning på Google

Temabilledet:

Temabilledet øverst på siden viser af resterne af Bønnet Slot. Det er indgående beskrevet i årbogen fra 1943 på side 10-16 samt i Jubilæumsbogen fra 2012 på side 52-53.

Museum Lolland Falster har publiceret artiklen:  “Bønnet Slot – et spor i landskabet”. Artiklen kan læses på museets hjemmeside via ovenstående link.