Udvalg

Redaktionsudvalg:
Aksel Poulsen – tovholder
Inge Hedal
Birgitte Villadsen
Erik Mandrup-Poulsen

Arrangementsudvalg:
Ole A. Munksgaard – tovholder
Marie Louise Villadsen
Erik Mandrup-Poulsen

Mindestensudvalg:
Aksel Poulsen