Mindesten

Nedenstående mindesten er alle rejst af Lolland Falsters Historiske Samfund, som holder tilsyn og løbende vedligeholder mindestenene. Beskrivelse af stenene findes i filen nederst på siden.

1 9e04768b5b Mindesten b8de30d01d
Mindesten-rejst-af-LFHS.pdf

1