Artikler

Nedenstående artikler er til fri afbenyttelse.

Lolland Falsters Historiske Samfund har enten rettigheden til artiklerne eller har indhentet tilladelse til at bringe dem her.
Artiklerne må ikke gengives uden skriftlig tilladelse fra LFHS.

Har du ønsker til andre nye eller gamle artikler kan de købes til rimelig pris i Webshoppen


Artikler fra vores årbøger

Årbog 1913 - Bøtø Lands Hændelser til Udgangen af det 18. Aarhundrede
Årbog 1913 - Den lollandske feber
Årbog 1916 - Ravnsborg (Resultater af gravning)
Årbog 1922 - Horbelev Præstegaard omkring 1800
Årbog 1928 - Lolland og Falsters Bonde- og Landsbyhaver gennem vekslende tider
Årbog 1936 - Goen og Horsejaegeren i falstersk Sagndigtning og Folketro
Årbog 1940 - Den falsterske Dragons Sorg og Sange fra 1864
Årbog 1946 - Østofte Kirkes 600-Aars Jubilæum
Årbog 1950 - Mindestenen over Helene Strange
Årbog 1950 - Svensk og polsk arbejdskraft til Lolland-Falsters roemarker
Årbog 1953 - Daglig Kost på Sydfalster i gamle Dage
Årbog 1953 - Krigsassessoren på Vejrø og hans Slægt
Årbog 1954 - Fra Kanonbådskrigen (Affæren ved Lolland)
Årbog 1958 - Den første koleraepedemi i Danmark
Årbog 1958 - Thorvaldsens besøg paa Lolland i 1820
Årbog 1959 - Gjetsør slog og Svinehave voldsted
Årbog 1960 - Laalands Vilkaar
Årbog 1964 - To breve fra en soldat fra 1864
Årbog 1969 - Jernbanerne på Lolland-Falster
Årbog 1973 - Sukkerroedyrkningens arbejdskraftsproblemer
Årbog 1973 - Svenske sæsonarbejdere
Årbog 1982 - Bondeskræderens søn blev godsejer
Årbog 1991 - En landsbylærers megen modgang
Årbog 1992 - 45 års arbejde med mennesker
Årbog 1992 - Kampen for kvindevalgretten
Årbog 1995 - Birkedommer på Fejø og første blandt ligemænd i Folketinget
Årbog 1997 - Dette ejendommelige Farvand - Gedser Redningsstation
Årbog 1998 - Den gyldne middelvej? - Ikke her!
Årbog 2004 - E.C. Froberg, Krigsfange i 1864
Årbog 2011 - Den antikvariske præst
Årbog 2013 - Baad på Lolland
Årbog 2013 - De gamle byvåbener og kommunernes nye
Årbog 2014 - Far taler om andre ting i kirken
Årbog 2014 - Spanierne på Lolland
Årbog 2015 - Den uskyldige præstedatter fra Gundslev
Årbog 2015 - Fejøbægerne
Årbog 2016 - Handel og søfart på Lolland-Falster 1250-1660 (Del I)
Årbog 2017 - Handel og søfart på Lolland-Falster 1250-1660 (Del II)
Årbog 2018 - Den spanske syge på Lolland-Falster
Årbog 2018 - Handel og søfart på Lolland-Falster 1250-1660 (Del III)
Årbog 2019 - Om maleren Johannes Wilhjelms liv og kunst


Andre artikler