Hovedværker af Niels Hemmingsen med over Atlanten i 1620

I samarbejde med den amerikanske historiker Jeremy D. Bangs, The Leiden American Pilgrim Museum, Leiden, Holland, Nederlandene, og den amerikanske historiker Dale H. Cook, The General Society of Mayflower Descendants, Roanoke, Virginia, U.S.A., har den danske kirkehistoriker Henrik Frandsen nu i sommer fået opsporet, at to engelske teologer med uddannelse fra Universitetet i Cambridge i 1620, henholdsvis i 1636 hver havde et latinsk hovedværk af Niels Hemmingsen med sig under sejladsen fra England over Atlanterhavet til Nordamerika.

I 1620 sejlede skibet ”Mayflower” ud fra Plymouth i England med kurs mod den (første) engelske koloni Virginia i Nordamerika. Et sammentræf af uheld gjorde imidlertid, at man måtte overvintre nordligere, nemlig i det område, der siden blev til staten Massachusetts; og foreløbigt kaldte man landgangstedet for New Plymouth.

13923_489477841187683_5524176556553229966_nAlle ombord på ”Mayflower” havde frivilligt forladt England, fordi de hver især og endda på indbyrdes vidt forskellig måde havde en religiøs overbevisning, der afveg fra Den Engelske Kirkes officielle læresystem.

Blandt disse englændere var teologen William Brewster, som medbragte Niels Hemmingsens godt 840 siders store ”Postilla” fra 1561, dels udlægninger af de bibelske prædiketekster, dels detaljerede opskrifter på konkrete prædikener.

I de følgende år sejlede mange flere englændere over Atlanterhavet til New Plymouth, såsom teologen Ralph Partrich, der i 1636 medbragte Niels Hemmingsen også omfangsrige ”Commentaria” fra 1572, kommentarer til brevene af apostlene Paulus, Peter, Judas, Johannes og Jacob, samt Brevet til Hebræerne.

Så til trods for, at begge de nævnte bøger er skrevet på latin, synes Niels Hemmingsen dermed at være den først kendte danske forfatter i U.S.A.

I samfundets årbog 2013 fortæller Henrik Frandsen detaljeret om den i dag relativt ukendte lollik Niels Hemmingsen i anledning af 500-året for hans fødsel. Henrik Frandsen har i 2014 endvidere udgivet et erindringshæfte om Niels Hemmingsen i både en dansk version: “Hemmingius i samme verden som Perkinsius og Arminius”, Niels Hemmingsen 1513-2013 og en version på britisk engelsk: “Hemmingius in the same world as Perkinsius and Arminius”, Niels Hemmingsen 1513-2013.

Erindringshæftet kan købes hos Forlaget Grafisk Werk Præstø, Fjordvej 9, 4720 Præstø,

Mail: tlf. 40 42 22 51 eller www.arnoldbusck.dk online.
Prisen er kr. 200,00 pr. stk.